Cách để Chèn siêu liên kết trong Microsoft Word

 1. Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 1
  Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2b\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-6.jpg\/v4-460px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2b\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-6.jpg\/v4-728px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-1-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  1

  Chọn chữ hoặc hình ảnh mà bạn muốn chuyển thành đường dẫn. Bạn có thể chuyển chữ hoặc hình ảnh bất kỳ trong văn bản thành đường dẫn. Hãy tô chọn chữ hoặc nhấp vào ảnh mà bạn muốn chuyển đổi thành đường dẫn.

  • Để chèn hình ảnh vào văn bản, bạn sẽ nhấp vào thẻ Insert (Chèn) và chọn “Pictures” (Ảnh). Bạn có thể tìm và thêm tập tin ảnh được lưu trên máy tính, hoặc chèn clipart (ảnh đồ họa được tạo sẵn) để tạo siêu liên kết.

  Bạn có thể chuyển chữ hoặc hình ảnh bất kỳ trong văn bản thành đường dẫn. Hãy tô chọn chữ hoặc nhấp vào ảnh mà bạn muốn chuyển đổi thành đường dẫn.

 2. Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 2
  Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/19\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-2-Version-6.jpg\/v4-460px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-2-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/19\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-2-Version-6.jpg\/v4-728px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-2-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  2

  Ấn

  Command+K (trên Mac) hoặc

  Ctrl+K

  (trên Windows). Màn hình liền xuất hiện cửa sổ Insert Hyperlink (Chèn siêu liên kết). Bạn cũng có thể mở trình đơn này bằng cách nhấp vào thẻ Insert và nhấp vào nút Link (Liên kết) trong thanh công cụ.

 3. Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 3
  Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/51\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-3-Version-6.jpg\/v4-460px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-3-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/51\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-3-Version-6.jpg\/v4-728px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-3-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  3

  Chọn

  Existing File or Web Page

  (Tập tin có sẵn hoặc trang web) trong khung bên trái. Bạn sẽ thấy thêm nhiều lựa chọn khác hiển thị tại khung bên phải.

 4. Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 4
  Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/fc\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-4-Version-6.jpg\/v4-460px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-4-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/fc\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-4-Version-6.jpg\/v4-728px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-4-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  4

  Chọn tập tin hoặc nhập địa chỉ web.

  • Để liên kết với trang web hoặc tập tin có thể truy cập trên web, bạn sẽ nhập hoặc dán địa chỉ đầy đủ (bao gồm phần đầu “https://”) vào trường “Address” (Địa chỉ) ở gần bên dưới cửa sổ.
  • Để tạo liên kết đến tập tin trên máy tính hoặc mạng cục bộ, bạn sẽ chọn tập tin tại khung giữa. Nếu tập tin được lưu trong thư mục hiện tại, hãy nhấp vào Current folder (Thư mục hiện tại) để mở thư mục. Nếu tập tin đã được mở trong thời gian gần đây, bạn chỉ cần nhấp vào Recent Files (Tập tin gần đây) để tìm tập tin. Bạn cũng có thể dùng trình đơn ở phía trên để tìm đến thư mục phù hợp và chọn tập tin.
  • Để tạo văn bản mới thay vì mở tập tin nào đó, bạn nhấp vào Create a new document (Tạo văn bản mới) trong trình đơn bên trái, rồi chọn thư mục lưu văn bản.

 5. Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 5
  Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/5e\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-5-Version-6.jpg\/v4-460px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-5-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5e\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-5-Version-6.jpg\/v4-728px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-5-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  5

  Thiết lập ScreenTip (tùy chọn). Bạn có thể thay đổi nội dung hiển thị khi người dùng đặt con trỏ lên đường dẫn bằng cách nhấp vào nút ScreenTip ở phía trên góc phải và nhập nội dung khác. Nếu bạn không thay đổi nội dung, phần hiển thị sẽ là địa chỉ trang web hoặc đường dẫn đến tập tin.

 6. Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 6
  Tiêu đề ảnh Insert a Hyperlink in Microsoft Word Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/62\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-6-Version-6.jpg\/v4-460px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-6-Version-6.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/62\/Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-6-Version-6.jpg\/v4-728px-Insert-a-Hyperlink-in-Microsoft-Word-Step-6-Version-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”<div class=\”mw-parser-output\”><\/div>”}

  6

  Nhấp

  OK

  để lưu đường dẫn. Bây giờ bạn có thể kiểm tra đường dẫn bằng cách ấn phím Command (trên Mac) hoặc Ctrl (trên Windows) trên bàn phím trong khi nhấp vào đường dẫn.

  Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *