Chia sẻ cách tổ chức dạy tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học ” như thế nào có hiệu quả nhất câu hỏi 1799176 – hoidap247.com

Để tổ chức dạy tài liệu ” Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học” có hiệu quả, ta cần kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, giáo dục trên lớp và ngoài phạm vi lớp học:

* Trong giờ lên lớp:

– Ưu tiên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, tìm tòi, lĩnh hội kiến thức. 

– Sử dụng các câu khẩu hiệu, dễ nhớ để học sinh dễ nhớ và thực hiện hơn.

– Tìm hiểu kĩ đặc trưng năng lực mỗi học sinh, nhóm học sinh để giao nhiệm vụ học tập cho phù hợp.

– Chủ động tìm thêm tài liệu tranh, ảnh, video về an toàn giao thông hay, lạ để đưa vào các bài dạy tạo hứng thú cho học sinh.

– Tổ chức các trò chơi tìm hiểu an toàn giao thông.

– Chú trọng, nhấn mạnh các nội dung chính: 

+ Đi bên tay phải, sá lề đường, đúng hướng đường, làn đường dành cho mình.

+ Đi chậm, quan sát kĩ xung quanh, nhất là những nơi xe cộ phức tạp, hay tầm nhìn bị che khuất.

+ Thứ tự các xe ưu tiên.

+ Các loại biển báo giao thông, quy định về an toàn giao thông (phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không đi hàng hai, hàng ba, đùa nghịch khi tham gia giao thông,….).

+ Các điều nên làm và không nên làm khi tham gia giao thông.

* Ngoài giờ lên lớp:

– Tổ chức các buổi ngoại  khóa chuyên đề “An toàn giao thông”.

– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông, vẽ tranh tuyên truyền cổ động an toàn giao thông.

– Tạo điều kiện cho các lớp, các nhóm học sinh tự xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông.

– Trao đổi với phụ huynh về an toàn giao thông, đề nghị phụ huynh phối kết hợp với giáo viên tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tìm hiểu an toàn giao thông, chấp hành các quy tắc an toàn giao thông ngoài thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.