Download tài liệu, sách chứng khoán, hướng dẫn đầu tư chứng khoán | Cổ phiếu kim cương – hàng ngày | Vũ Tuấn Official

Download tài liệu, sách chứng khoán, hướng dẫn đầu tư chứng khoán hay nhất

Chúng tôi không khuyến khích download miễn phí vì các lý do bản quyền, chúng tôi cũng không phát hành các phiên bản ebook, pdf này. Chúng tôi chỉ tập hợp từ các nguồn sẵn có trên mạng, chọn những sách/ tài liệu hay, để thuận tiện cho bạn đọc download và nghiên cứu. Khi bạn đọc thuận tiện, vui lòng mua sách để ủng hộ các tác giả/ nhà sách:

1.Làm giàu qua đầu tư chứng khoán: William O’neil

https://drive.google.com/file/d/1lFeKiy1ARg3h6mpQ9QKpTameA3hFyKzS/view?usp=sharing

2. Nhà đầu tư thành công: William O’neil

https://drive.google.com/file/d/1siL18ilcvlPxxOxEVlXBcQIFY3idh-Vn/view?usp=sharing

3. 24 bài học sống còn trong đầu tư chứng khoán: William O’neil

https://drive.google.com/file/d/1WuLLXhL-X3_hVE8kPWxYORQsqFhy-Oi9/view?usp=sharing

4. Jesse Livermore – Chết vì chứng khoán: Richard Smitten

https://drive.google.com/file/d/0B7DvIyanotw8MGl6VFJZdmlVVWs/view?usp=sharing

5. Giàu từ chứng khoán – Bài học từ những nhà đầu tư thành công nhất: Join Boik

https://drive.google.com/file/d/0B7DvIyanotw8MDZER1dqOGNqOVk/view?usp=sharing

6.  Phố Wall – Một Las Vegas khác: Nicolas Darvas

https://drive.google.com/file/d/0B7DvIyanotw8bkFpRkxpN0dkR3M/view?usp=sharing

7. Huyền thoại nhà đầu tư chứng khoán Jesse Livermore: Edwin Lefevre.

https://drive.google.com/file/d/0B7DvIyanotw8TEF3YUEwcWViNEE/view?usp=sharing

8. How to trade in Stocks: Jesse Livermore

English: https://drive.google.com/file/d/1De-ZpRSUZUxh8HBm81xhmBhpVK_xloBv/view?usp=sharing

Vietnam: https://drive.google.com/file/d/1ZH9Es0QLcf53gph3P81eUYEE9zPBJYF4/view?usp=sharing

9. Tôi Đã Kiếm Được 2.000.000 Đô-La Từ Thị Trường Chứng Khoán Như Thế Nào?

https://drive.google.com/file/d/1A6gnA5iWbS2JjTDTt9XXyMkGTV5FqC-q/view?usp=sharing

10. Trên đỉnh phố Wall – Peter Lynch

Vietnam: https://drive.google.com/file/d/14oXfv5zKOB_cjVAck_D6CXkJccrhrGZI/view?usp=sharing

English: https://drive.google.com/file/d/1CBsroAr5Ei6ff7tHeBJxz3Rc9WEM0QiI/view?usp=sharing

11. Đánh Bại Phố Wall – Peter Lynch

https://drive.google.com/file/d/10WR-UXMTdarDalWpOVc7pWvbq-QOaH-b/view?usp=sharing

12. Cổ phiếu thường- Lợi nhuận phi thường – Phillip A. Fisher

https://drive.google.com/file/d/1jMjJa6qP-HLgN4jGxO42HJWRN17BQotL/view?usp=sharing

13. Nhà đầu tư thông minh – Benjamin Graham

https://drive.google.com/file/d/1YX3QzuclNWfDpSuCHdVbuLu60JduuyB7/view?usp=sharing

14. Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch chứng khoán(Think and Trade like a Champion) – Mark Minervini

English:

15. Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán (Trade Like Stock Market Wizard) – Mark Minervini

English:

16. Payback Time – Ngày đòi nợ (dành cho các nhà đầu tư giá trị kiểu Warren Bufffett) – Phil Town

English: https://drive.google.com/open?id=1qweFL0V6WNX2SBuW48_TDwD2lhKKtm4S

17. Rule #1 (Quy tắc số 1) – Phil Town

English:

Vietnam: https://drive.google.com/file/d/1ds5-n38G-C8l8Q6WiDbBFQw4Hqnq1q3y/view?usp=sharing

Nhiều sách khác, cả bản Tiếng Anh, vui lòng liên hệ admin của website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *