Tư vấn về đăng ký hộ khẩu thường trú khi thuê trọ

Tư vấn về đăng ký hộ khẩu thường trú khi thuê trọ

Hỏi: Em có hộ khẩu ở ĐắcLắc, nhưng sau khi em lấy chồng năm 2015 thì chuyển khẩu về nhà chồng ở Ninh Bình, hiện tại em làm việc trong Đắc Lắc, giờ em muốn chuyển hộ khẩu vào trong nhà em trên Đắc Lắc thì có được không? Thủ tục như thế nào? Lệ phí mất bao nhiêu ạ? Và hiện tại em đang ở trọ muốn làm hộ khẩu mới cho em và chồng em thì có được làm không? Thủ tục và lệ phí bao nhiêu?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu là hiện tại bạn muốn nhập hộ khẩu về gia đình bạn ở Đắc Lắc, và thứ hai là bạn muốn hỏi về việc đăng kí một hộ khẩu mới cho bạn và chồng bạn. Chúng tôi xin làm rõ từng vấn đề như sau.
 
Khoản 4 Điều 4
 
“Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi.”
 
Như vây, mỗi người chỉ có thể đăng kí 1 hộ khẩu duy nhất. Nếu muốn nhập hộ khẩu với gia đình bạn, bạn phải cắt khẩu (xóa đăng kí thường trú) ở nhà chồng bạn.

 1. Về thủ tục nhập khẩu với nhà bạn 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật cư trú  giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong những trường hợp sau đây:
 
– Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.
 
– Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật cư trú, hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:
 
– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02 – có mẫu cụ thể).
 
– Sổ hộ khẩu.
 
Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú
 
“a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;
 
b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”
 
Với trường hợp của bạn, thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu là Trưởng Công an nơi bạn đang có hộ khẩu tại đó.
 
Sau khi có giấy chuyển hộ khẩu, bạn có thể làm hồ sơ đăng ký  nhập khẩu với gia đình bạn bao gồm:
 
– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 
– Giấy chuyển hộ khẩu.
 
– Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với gia đình bạn
 
– Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp
 
– Sổ hộ khẩu gia đình bạn.

Thẩm quyền đăng ký thường trú được quy định cụ thể tại Điều 9 Thông tư 35/2014

 

“1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Theo đó, bạn nộp hồ sơ đến cơ quan Công an nơi cấp hộ khẩu cho gia đình bạn để làm thủ tục nhập khẩu

2. Về việc đăng kí hộ khẩu mới cho bạn và chồng bạn 

Theo thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn đang ở trọ và muốn làm một hộ khẩu mới. 

Điều 19 Luật cư trú 2006 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh
 
“Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.”
 
Như vậy, bạn và chồng có thể đăng kí hộ khẩu thường trú, và xin cấp hộ khẩu mới nếu được người cho thuê trọ đồng ý (có văn bản). Tuy nhiên

 nếu đăng kí hộ khẩu mới, cả bạn và chồng bạn phải tách hộ khẩu trước đây

 
Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.
 
Cá nhân ngoài địa bàn xã/thị trấn thuộc huyện đến đăng ký nhân khẩu đến đăng ký thường trú trên địa bản sau khi giải quyết đăng ký nhân khẩu thường trú thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm:

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 02 bản theo mẫu. 

– Bản khai nhân khẩu: 01 bản theo mẫu. 

– Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định ): 01 bản có xác nhận của công an nơi chuyển đi. 

– Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp người đã có sổ hộ khẩu cho nhập khẩu vào hộ). 
Hồ sơ nộp đến cơ quan Công an xã, huyện (thị xã), thành phố nơi bạn đăng kí thường trú để xin cấp hộ khẩu
 
Về lệ phí: Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 20.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: không quá 10.000 đồng/lần cấp.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu là hiện tại bạn muốn nhập hộ khẩu về gia đình bạn ở Đắc Lắc, và thứ hai là bạn muốn hỏi về việc đăng kí một hộ khẩu mới cho bạn và chồng bạn. Chúng tôi xin làm rõ từng vấn đề như sau.Khoản 4 Điều 4 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 Nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú”Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi.”Như vây, mỗi người chỉ có thể đăng kí 1 hộ khẩu duy nhất. Nếu muốn nhập hộ khẩu với gia đình bạn, bạn phải cắt khẩu (xóa đăng kí thường trú) ở nhà chồng bạn.Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật cư trú giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong những trường hợp sau đây:- Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.- Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.Theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Luật cư trú, hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02 – có mẫu cụ thể).- Sổ hộ khẩu.Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú Nghị định 31/2014/NĐ-CP về thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu”a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”Với trường hợp của bạn, thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu là Trưởng Công an nơi bạn đang có hộ khẩu tại đó.Sau khi có giấy chuyển hộ khẩu, bạn có thể làm hồ sơ đăng ký nhập khẩu với gia đình bạn bao gồm:- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;- Giấy chuyển hộ khẩu.- Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân với gia đình bạn- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp- Sổ hộ khẩu gia đình bạn.“1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”Theo đó, bạn nộp hồ sơ đến cơ quan Công an nơi cấp hộ khẩu cho gia đình bạn để làm thủ tục nhập khẩuTheo thông tin bạn cung cấp, hiện nay bạn đang ở trọ và muốn làm một hộ khẩu mới.Điều 19 Luật cư trú 2006 quy định điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh”Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.”Như vậy, bạn và chồng có thể đăng kí hộ khẩu thường trú, và xin cấp hộ khẩu mới nếu được người cho thuê trọ đồng ý (có văn bản). Tuy nhiênSổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.Cá nhân ngoài địa bàn xã/thị trấn thuộc huyện đến đăng ký nhân khẩu đến đăng ký thường trú trên địa bản sau khi giải quyết đăng ký nhân khẩu thường trú thì được cấp sổ hộ khẩu, hồ sơ bao gồm:- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: 02 bản theo mẫu.- Bản khai nhân khẩu: 01 bản theo mẫu.- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định ): 01 bản có xác nhận của công an nơi chuyển đi.- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định: bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trừ trường hợp người đã có sổ hộ khẩu cho nhập khẩu vào hộ).Hồ sơ nộp đến cơ quan Công an xã, huyện (thị xã), thành phố nơi bạn đăng kí thường trú để xin cấp hộ khẩuVề lệ phí: Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: không quá 20.000 đồng/lần cấp. Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà: không quá 10.000 đồng/lần cấp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về đăng ký hộ khẩu thường trú khi thuê trọ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến – Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

CV. Nguyễn Hoài Thu – Công ty Luật Minh Gia

CV. Nguyễn Hoài Thu – Công ty Luật Minh Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *