Dầu dò can nhiệt K (CA) – DK1174

Thông số kỹ thuật :

– Hãng chế tạo : DK – Nước Hàn- model : DK1174– Phun sương ống đồng cao áp
độ : 0 ~ 400 oC

– Thân : Inox 304– Đường kính : 6.4, tám …

Các mặt hàng đã cấp :

DK – 1181K : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, 2 lần bán kính M12, chiều lâu năm dây cáp 2 m .DK – 1181J : loại J, nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 750 độ C, 2 lần bán kính M12, chiều nhiều năm dây cáp 2 m .DK – 1181K – 0,5 – M6 – NHV : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, 2 lần bán kính M6, chiều nhiều năm dây cáp 2 m .DK – 1175K : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, 2 lần bán kính 3.2 milimet, chiều lâu năm dây cáp 2 m .DK1175K-6 ( 316S ) – 10/55 – 3000 : loại K ( CA ), từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, 2 lần bán kính 6 milimet, chiều nhiều năm dây cáp 2 mDK – 1175J : loại J, nhiệt độ tự – 40 ~ 750 độ C, 2 lần bán kính 3.2 milimet, chiều lâu năm dây cáp 2 m .DK – 1176K : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, 2 lần bán kính 3.2 milimet, chiều lâu năm dây cáp 2 m .DK – 1176J : loại J, nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 750 độ C, 2 lần bán kính 3.2 milimet, chiều nhiều năm dây cáp 2 m .

 

Đầu dò nhiệt Thermoccuple TC / K ( CA ) – Ø6. 4 milimet – Ø3. 2 milimet – Ø4mm. Loại ko gen, 2 dây cáp .DK1170-K-3. 2/4 – 10-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, lâu năm 10 milimet .DK1170-K-3. 2/4 – 20-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, nhiều năm trăng tròn milimetDK1170-K-3. 2/4 – 30-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, lâu năm 30 milimetDK1170-K-3. 2/4 – 40-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, nhiều năm 40 milimetDK1170-K-3. 2/4 – 50-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, nhiều năm 50 milimetDK1170-K-3. 2/4 – 85-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, dài 85 milimetDK1170-K-3. 2/4 – 100 – 2 ngàn : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, nhiều năm 100 milimetDK1170-K-3. 2/4 – 150 – 2.000 : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, lâu năm 150 milimetDK1170-K-6. 4-25-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 25 milimetDK1170-K-6. 4-50-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 50 milimetDK1170-K-6. 4-100 – 2 nghìn : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 100 milimetDK1170-K-6. 4-150 – 2.000 : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 150 milimetDK1170-K-6. 4-200 – 2.000 : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 200 milimetDK1170-K-6. 4-300 – 2 nghìn : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 300 milimetDK – 1372 – K150150 : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø1. 5 milimet, lâu năm 150 milimetDK – 1372 – K150200 : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø1. 5 milimet, nhiều năm 200 milimet

 

Đầu dò nhiệt Thermoccuple TC / K ( CA ) – Ø6. 4 milimet. Loại với Ren 1/8 ″ ( 9,6 ) – 1/4 ″ ( 13 ) milimet, 2 dây cáp .DK1174-K-6. 4-50-2000 : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 50 milimet .DK1174-K-6. 4-100 – 2 nghìn : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 100 milimetDK1174-K-6. 4-150 – 2 ngàn : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 150 milimetDK1174-K-6. 4-200 – 2.000 : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 200 milimetDK1174-K-6. 4-250 – 2.000 : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 250 milimetDK1174-K-6. 4-300 – 2 nghìn : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 300 milimetDK1174-K-6. 4-350 – 2 ngàn : loại K ( CA ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 350 milimetDK1174-K-6. 4-400 – 2 ngàn : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 400 milimetDK1174-K-6. 4-500 – 2 nghìn : loại K ( CA ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 500 milimetDK-1302-BDM-K-6. 4-200 L – 1/4 : loại K ( CA ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1200 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 200 milimet

Đầu dò nhiệt TEMPERATURE – RTD ( PT100 ) – Ø6. 4 milimet – Ø3, 2 milimet – Ø4mm, Loại ko Ren, ba dây cáp .DK1271-PT-3. 2/4 – 20-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, lâu năm đôi mươi milimetDK1271-PT-3. 2/4 – 30-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, nhiều năm 30 milimetDK1271-PT-3. 2/4 – 40-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, lâu năm 40 milimetDK1271-PT-3. 2/4 – 50-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, nhiều năm 50 milimetDK1271-PT-3. 2/4 – 100 – 2 ngàn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, lâu năm 100 milimetDK1271-PT-3. 2/4 – 150 – 2.000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, lâu năm 150 milimetDK1271-PT-3. 2/4 – 200 – 2 nghìn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2/4 mm, nhiều năm 200 milimetDK1271-PT-6. 4-50-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 50 milimetDK1271-PT-6. 4-100 – 2.000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 100 milimetDK1271-PT-6. 4-150 – 2 ngàn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 150 milimetDK1271-PT-6. 4-200 – 2 ngàn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 200 milimetDK1271-PT-6. 4-300 – 2 nghìn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 300 milimetDK1271-PT – tám – 50-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø8mm, lâu năm 50 milimetDK-1272N-PT ( A ) – 4.8 ( Cuspidal ) – 150L-4000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø4. 8 milimet, nhiều năm 150 milimet

Đầu dò nhiệt TEMPERATURE SENSOR – RTD ( PT100 ) – Ø6. 4 milimet. Loại sở hữu gen 1/8 ″ ( 9,6 ) – 1/4 ″ ( 13 milimet )DK1274-PT-4-50 – 1/4 ″ – 2 nghìn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø4mm, nhiều năm 50 milimetDK1274-PT-4. 8-50-1 / 8-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø4. 8 milimet, nhiều năm 50 milimetDK1274-PT-4. 8-50-3 / 8-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø4. 8 milimet, lâu năm 50 milimetDK1274-PT-4. 8-100 – 3/8 – 2.000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø4. 8 milimet, lâu năm 200 milimetDK1274-PT-6. 4-20-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm trăng tròn milimetDK1274-PT-6. 4-40-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 40 milimetDK1274-PT-6. 4-50-2000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 50 milimetDK1274-PT-6. 4-100 – 2 nghìn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 100 milimetDK1274-PT-6. 4-150 – 2 nghìn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 150 milimetDK1274-PT-6. 4-200 – 2 ngàn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 200 milimetDK1274-PT-6. 4-250 – 2.000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 250 milimetDK1274-PT-6. 4-300 – 2 nghìn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 300 milimetDK1274-PT-6. 4-350 – 2 ngàn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 350 milimetDK1274-PT-6. 4-400 – 2.000 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 400 milimetDK1274-PT-6. 4-500 – 2 nghìn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 500 milimetDK1400-BDM-PT ( A ) – 3.2 – 300 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø3. 2 milimet, nhiều năm 300 milimetDK1405-BDM-PT ( A ) – 12-105 / 55 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø12mm, lâu năm 105 / 55 milimetDK1202-S-PT-6-76 / 24 – PF-1 / bốn : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6mm, lâu năm 76/24 milimetDK1232-BDM-PT-6. 4-10-1 S : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ trường đoản cú – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, lâu năm 10/1 SmmDK1202-BDM-PT1000-6. 4 : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø6. 4 milimet, nhiều năm 130 milimetDK1203-BDM-PT ( A ) – 15.8 ( 316S ) – 100 / 70L-1 / 2 ″ : loại RTD ( PT100 ), nhiệt độ từ bỏ – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø15. 8 milimet, nhiều năm 100 milimet .

Đầu dò nhiệt TEMPERATURE SENSOR – RTD ( PT100 ) – Ø6. 4 milimet – Ø10mm – Ren 17 milimet – 21 milimetDK1202-S-PT-6-76 / 24 – PF1 / bốn :DK1202-BDM-PT-6. 4-50DK1202-BDM-PT-6. 4-100DK1202-BDM-PT-6. 4-150DK1202-BDM-PT-6. 4-200DK1202-BDM-PT-6. 4-300DK1202-BDM-PT-6. 4-400DK1202-BDM-PT-6. 4-500DK1202-BDM-PT-6. 4-600DK1202-BDM-PT-8-100DK1202-BDM-PT-8-150 – 316SDK1202-BDM-PT-8-200 – 316SDK1202-BDM-PT-8-150DK1202-BDM-PT-8-200DK1202-BDM-PT-8-300DK1202-BDM-PT-8-400DK1202-BDM-PT-8-500DK1202-BDM-PT-8-600DK1202-BDM-PT-8-700DK1202-BDM-PT-8-800DK1202-BDM-PT-10-100DK1202-BDM-PT-10-150DK1202-BDM-PT-10-200DK1202-BDM-PT-10-300DK1202-BDM-PT-10-400DK1202-BDM-PT-10-500DK1202-BDM-PT-10-600DK1202-BDM-PT-10-700DK1202-BDM-PT-10-800

 

Đầu dò nhiệt TEMPERATURE SENSOR – RTD ( PT100 x 2 ) – Ø6. 4 milimet – 10 milimet – Ren 17 milimet – 21 milimet ( PT100 Đôi )DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 8-100DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 8-150DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 8-200DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 8-300DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 8-400DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 10-100DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 10-150DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 10-200DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 10-300DK1202-BDM – ( PTx2 ) – 10-400

 

Đầu dò nhiệt THERMOCUPEL – TC / K ( ca ) – Ø 6.4 milimet – Ø10mm. Ren 17 – 21 milimet Nhiệt độ 900 °C DK1102-BDM-K-6. 4-100DK1102-BDM-K-6. 4-150DK1102-BDM-K-6. 4-200DK1102-BDM-K-6. 4-300DK1102-BDM-K-6. 4-400DK1102-BDM-K-6. 4-500DK1102-BDM-K-6. 4-600DK1102-BDM-K-6. 4-700DK1102-BDM-K-6. 4-800DK1102-BDM-K-8-100DK1102-BDM-K-8-150DK1102-BDM-K-8-200DK1102-BDM-K-8-300

DK1102-BDM-K-8-400DK1102-BDM-K-8-500DK1102-BDM-K-8-600DK1102-BDM-K-8-700DK1102-BDM-K-8-800DK1102-BDM-K-10-100DK1102-BDM-K-10-150DK1102-BDM-K-10-200DK1102-BDM-K-10-300DK1102-BDM-K-10-400DK1102-BDM-K-10-500DK1102-BDM-K-10-600DK1102-BDM-K-10-700DK1102-BDM-K-10-800

Đầu dò nhiệt THERMOCUPEL – TC / K ( ca ) – 22 milimet. Loại ko Ren – Nhiệt độ 1240 °CDK1100-BDM-K-22-200DK1100-BDM-K-22-300DK1100-BDM-K-22-400DK1100-BDM-K-22-500DK1100-BDM-K-22-600DK1100-BDM-K-22-700DK1100-BDM-K-22-800DK1100-BDM-K-22-900DK1100-BDM-K-22-1000DK1100-BDM-K-22-1100DK1100-BDM-K-22-1200DK1100-BDM-K-22-1300DK1100-BDM-K-22-1400DK1100-BDM-K-22-1500DK1100-BDM-K-22-1600DK1100-BDM-K-22-1400DK1100-BDM-K-22-1500DK1100-BDM-K-22-1600

Đầu dò nhiệt THERMOCUPEL – TC / K ( ca ) – 25 milimet CERAMIC Sứ – Nhiệt độ 1240 °C .DK1120 – BDM – K ( 3.2 ) – PT1 – 25 – 400 – 34 – 200DK1120 – BDM – K ( 3.2 ) – PT1 – 25 – 600 – 34 – 200DK1120 – BDM – K ( 3.2 ) – PT1 – 25 – 800 – 34 – 200DK1120 – BDM – K ( 3.2 ) – PT1 – 25 – 1000 – 34 – 200DK – 1120 – PR1705. CERAMIC : loại R / quảng bá, nhiệt độ tự – 40 ~ 1600 độ C, DK Ø17mm, lâu năm 500 milimet

DK – 1120 – PR1710.CERAMIC: loại R/PR, nhiệt độ từ -40~1600 độ C, DK Ø17mm, dài 1000mm                                                                                          

DÂY BÙ NHIỆT THERMOCUPEL – K ( ca ) – R – RTD :TC / Kwire 0,65 SQ – KXH-GSB / Blue : loại K ( CA )DK-WX-H-0. 75SQ-300 M / 1C uộn : loại K ( CA )DK-WX-H-1. 25SQ-300 M / 1C uộn : loại K ( CA )DK-TFP-3C-200 ( tam dây cáp ) : loại Pt100DK-TC / S – 1600 °C : loại SDK-RX-H0. 5Q-300 M / 1C uộn : : loại R ( quảng bá ) .

Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn dòng thiết bị năng lượng điện Việt Hưng du nhập & đáp ứng Đầu dò can nhiệt K ( CA ) – DK1174, Hàng bao gồm thương hiệu DK – Nước Hàn, bảng giá cạnh tranh đối đầu .

Contact nhằm đc support & mang bảng giá có lợi .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *