Top 4 cách tính chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo thông tư 10 mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề cách tính chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo thông tư 10 hay nhất do chính tay đội ngũ draculemihawk chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Chi phí kiểm toán quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Tác giả: kiemtoanthanhnam.com

Ngày đăng: 08/13/2021 07:32 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 45355 đánh giá)

Tóm tắt: Ngày 20/02/2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Định mức Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán được nêu tại Thông tư 10/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành Ngày 20/02/2020, Quy định về Quyết toán dự án ……. read more

Chi phí kiểm toán quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

2. #1 Thời gian lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 2021

Tác giả: phanmemeta.com

Ngày đăng: 05/22/2020 01:06 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 33311 đánh giá)

Tóm tắt: Thời gian lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 2021 theo Thông tư 10/2020/TT-BTC thay thế Thông tư 09/2016/TT-BTC

Khớp với kết quả tìm kiếm: 1, Thông tư 10/2020/TT-BTC Chi phí kiểm toán độc lập và thẩm tra phê duyệt xác định theo Tổng mức đầu tư của dự án đã loại trừ chi phí dự phòng….. read more

#1 Thời gian lập hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán năm 2021

3. MỨC CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC

Tác giả: kiemtoanxaydung.vn

Ngày đăng: 05/08/2021 12:41 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 79530 đánh giá)

Tóm tắt: MỨC CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC. Bắt đầu từ ngày 20/02/2020 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2020/TTBT

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn tính chi phí kiểm toán và thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Nghị … Và kèm với đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2021/TT-BTC Quy ……. read more

MỨC CHI PHÍ KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 10/2020/TT-BTC

4. Chi phí kiểm toán quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC Bộ Tài Chính

Tác giả: mof.gov.vn

Ngày đăng: 06/04/2020 08:52 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 74615 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tại điều 20 của thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 nói về cách tính chi phí kiểm toán và thẩm tra phê duyệt quyết toán. Trong đó có nội ……. read more

Chi phí kiểm toán quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC Bộ Tài Chính

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *