Top 8 cách tiếp nhận hồ sơ công bố dược liệu sản xuất theo gacp-who mới nhất năm 2022

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề cách tiếp nhận hồ sơ công bố dược liệu sản xuất theo gacp-who hay nhất do chính tay đội ngũ draculemihawk chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – Bộ y tế

Tác giả: vbpl.yte.gov.vn

Ngày đăng: 07/25/2020 09:00 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 87801 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tên bước, Mô tả bước. 1. Bước 1, Tổ chức, cá nhân gửi Hồ sơ công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO về Cục Quản lý dược – Bộ Y tế….. read more

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Bộ y tế

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH – Bộ y tế

Tác giả: dichvucong.moh.gov.vn

Ngày đăng: 09/14/2019 08:46 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 54382 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận trả cho cơ sở đề nghị đánh giá việc đáp ứng GACP Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm ……. read more

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Bộ y tế

3. Bộ Y tế

Tác giả: dichvucong.moh.gov.vn

Ngày đăng: 06/12/2020 10:48 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 71111 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: b) Trường hợp không đủ thành phần hồ sơ theo quy định, cơ quan tiếp nhận đề … thu hồi Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP đã cấp và bãi bỏ nội dung công bố ……. read more

Bộ Y tế

4. Thông tư 14/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 03/09/2009

Tác giả: vbpl.vn

Ngày đăng: 09/12/2019 03:07 PM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 27826 đánh giá)

Tóm tắt: Thông tư 14/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiệu lực của công bố dược liệu đạt GACP hoặc Giấy chứng nhận dược liệu … a) Khi nhận được hồ sơ đủ thành phần theo quy định, cơ quan tiếp ……. read more

Thông tư 14/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 03/09/2009

5. Tiêu chuẩn GACP – WHO là gì? Quy trình trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP?

Tác giả: luatvietnam.vn

Ngày đăng: 08/26/2019 03:37 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 34839 đánh giá)

Tóm tắt: Tiêu chuẩn GACP – WHO là gì? Tiêu chuẩn GACP – WHO tiếng Anh là gì? Quy trình trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP? Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn GACP – WHO? Trình tự, quy trình đánh giá việc đáp ứng GACP?

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiếu tiếp nhận Bản công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO (theo mẫu tại Phụ lục 4) có giá trị ba năm kể từ ngày ký. b) Trường hợp hồ sơ công ……. read more

Tiêu chuẩn GACP – WHO là gì? Quy trình trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP?

6. Quyết định 3854/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Tác giả: caythuocviet.com.vn

Ngày đăng: 05/08/2021 02:44 AM

Đánh giá: 3 ⭐ ( 43914 đánh giá)

Tóm tắt: Ngày 28/08/2019,Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3854/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao – Y tế và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 28/08/2019

Khớp với kết quả tìm kiếm: GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ. CỤC QUẢN LÝ DƯỢC – BỘ Y TẾ. Đã nhận hồ sơ công bố dược liệu sản xuất theo GACP-WHO. Của: Địa chỉ: Hồ sơ bao gồm: ……. read more

Quyết định 3854/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

7. Thông tư 19/2019/TT-BYT quy định về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu

Tác giả: luatduonggia.vn

Ngày đăng: 11/16/2019 11:35 PM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 29935 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trình tự tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: … một hoặc một số công đoạn của quá trình sản xuất thì ……. read more

Thông tư 19/2019/TT-BYT quy định về thực hành tốt nuôi trồng thu hái dược liệu

8. Circular 19/2019/TT-BYT good agricultural and collection practices for herbal materials

Tác giả: dichvucong.gov.vn

Ngày đăng: 10/16/2020 08:04 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 11894 đánh giá)

Tóm tắt: Ngày 30/07/2019,Bộ Y tế đã ban hành Circular 19/2019/TT-BYT good agricultural and collection practices for herbal materials Thuộc lĩnh vực Thể thao – Y tế và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 27/09/2019

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bước 3: Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Cơ quan tiếp nhận trả cơ … giá thì cơ quan tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận dược liệu đạt GACP theo Mẫu số ……. read more

Circular 19/2019/TT-BYT good agricultural and collection practices for herbal materials

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *